Výherní akce Geberit - Spokojený zákazník důvěřuje originálu

KUPTE SI jeden z akčních originálních produktů Geberit Duofix pro závěsné WC. ZAREGISTRUJTE SE na webové stránce Geberitu. ZÍSKEJTE 21 hlavních výher - sprchovací WC AquaClean Sela nebo 221 výher v hodnotě 21 EUR.

Společnost Geberit vyrobila svou první podomítkovou nádržku už před 57 lety a od té doby ji neustále vylepšuje a zdokonaluje. Podomítkové nádržky nastavily nové trendy v koupelnovém designu, když se všechna technická zařízení začala skrývat za stěnu.

Dnes, po více než pěti desetiletích, se toto řešení se závěsnou toaletou stává standardem v našich koupelnách. Svědčí o tom i více než 60 milionů podomítkových WC nádržek Geberit prodaných po celém světě, z nichž se více než 2 miliony nacházejí v českých a slovenských domácnostech. Jejich obliba má racionální kořeny: snadno se instalují, poskytují spolehlivý provoz po dlouhá desetiletí, jednoduše se udržují a koupelny díky nim působí moderně, úhledně a čistě.

Jako poděkování za dlouholetou důvěru připravila společnost Geberit 21 špičkových sprchovacích WC Geberit AquaClean Sela. Použitím sprchovacího WC se budete cítit svěže a navíc oceníte řadu dalších zajímavých funkcí, jako třeba noční orientační světlo.

60 000 000* 

PODOMÍTKOVÝCH WC NÁDRŽEK GEBERIT

prodaných na celém světě *údaj z roku 2014

2 021 021

INSTALAČNÍCH SYSTÉMŮ GEBERIT

pro WC prodaných v "Česko-Slovensku"

57 let

ZKUŠENOSTÍ S VÝZKUMEM, VÝVOJEM

výrobou aservisem podomítkových nádržek

25 let

GARANCE DOSTUPNOSTI NÁHRADNÍCH DÍLŮ

na zabudované systémy Geberit

DŮVĚRA

MILION SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ

po celém světě

JISTOTA

PRO STATISÍCE INSTALATÉRŮ

doma i v zahraničí


Organizátor akce

Geberit spol. s r.o.
Sokolovská 2408/222, Libeň
190 00 Praha 9
IČO: 479 00 962

Zapsaný v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C 249949 (dále jen "Organizátor").


Místo a čas trvání akce

Akce bude probíhat na území České republiky, v termínu od:

  • 1. 4. 2021 do 30. 11. 2021 do 23:59 hod 

Popis akce

1. V období konání Akce si zakoupíte v České republice některý z pěti hlavních akčních výrobků, kterými jsou originální výrobky Geberit Duofix:

111.300.00.5 Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, s podomítkovou splachovací nádržkou Sigma 12 cm
111.364.00.5 Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, s podomítkovou splachovací nádržkou Sigma 12 cm, pro odsávání zápachu s externím ventilátorem
111.367.00.5 Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, s podomítkovou splachovací nádržkou Sigma 12 cm, pro odsávání zápachu s externím ventilátorem
111.355.00.5 Geberit Duofix pro závěsné WC, 115 cm, s podomítkovou splachovací nádržkou Sigma 12 cm, pro upevnění do bočních stěn

Účastník, který si současně s akčními výrobky nebo i později, ovšem během trvání akce koupí i některý z modelů keramických závěsných WC mís značky Geberit (na WC míse musí být viditelné originální logo GEBERIT), zvýší si výrazně pravděpodobnost výhry.

2. do 60-ti dnů po zakoupení produktu, nejpozději však v termínu do 2. 12. 2021, si zaregistrujete nákup akčního výrobku v rámci této Akce prostřednictvím registračního formuláře.

Registrační formulář


3. Každý Účastník se do Akce může zapojit i vícekrát, vždy však s jiným oficiálním registračním daňovým dokladem na zakoupený hlavní akční produkt. Pro vyloučení pochybností je opakované zařazení do slosování podmíněno dalším nákupem některého z hlavních akčních modelů výrobku Geberit Duofix, a tedy i doložením dalšího Dokladu.

4. Účastník, který si kromě hlavního akčního výrobku koupí i závěsnou WC mísu značky Geberit, může si zaregistrovat tento nákup buď současně s nákupem hlavního akčního výrobku Geberit Duofix nebo i později, nejvýše však do 60 dnů od samostatného nákupu této závěsné WC mísy značky Geberit, nejpozději však do 2. 12. 2021.


Výhry a vyhlášení vítězů

1. Každý Účastník Akce, který se zakoupením hlavního akčního výrobku Geberit Duofix a platnou registrací zapojí do Akce, bude po skončení akce zařazen do slosování o:

  • 21 hlavních výher - sprchovací WC Geberit AquaClean Sela v hodnotě 2.021, - EUR + DPH. Do tohoto losování budou zařazeni všichni účastníci, kteří si koupí některý z pěti hlavních akčních výrobků Geberit Duofix a splní podmínky.
  • Akce 221 výher – dárek v hodnotě 21 EUR. Do tohoto losování budou zařazeni účastníci, kteří si kromě výrobku Geberit Duofix koupí navíc i závěsnou WC mísu značky Geberit a splní podmínky Akce.

2. Losování se uskuteční dne 6. 12. 2021.

Výsledky losování budou zveřejněny na webové stránce Organizátora nejpozději dne 10. 12. 2021. Výherci hlavních výher budou kontaktováni Organizátorem v zájmu dohody o předání a převzetí hlavní výhry na kontaktním telefonním čísle nebo emailové adrese, které uvedou při registraci. K formálnímu odevzdání a převzetí hlavních výher musí dojít do konce roku 2021, jinak nárok na výhru propadá.

3. Ostatní výhry budou výhercům odeslány přepravními společnostmi také do konce roku 2021.

4. Výhry nelze vyměnit za hotovost nebo požadovat jakékoliv jiné náhradní plnění.

Ve sprchovacím WC Geberit AquaClean Sela jsou ukryté technologie, které zaručí vysoký standard čistoty a pohodlí.

Podmínky účasti v akci

1. Účast v Akci je dobrovolná. Využitím Akčních podmínek Účastník vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.

2. Účastník při registraci v souladu s podmínkami Akce může udělit Organizátorovi souhlas k zasílání propagačních a marketingových materiálů.

3. Akce je určena pro všechny fyzické osoby starší 18 let, (buď jako soukromá osoba nebo jako fyzická osoba – podnikatel), které jsou způsobilé k velkoobchodnímu nebo maloobchodnímu nákupu a které nakoupí některý z pěti hlavních akčních produktů v České republice.

4. V rámci registrace do Akce výše uvedeným způsobem bude Účastník Akce požádán o vyjádření souhlasu se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely poskytnutí výhody plynoucí z Akce a na marketingové účely Organizátora. Neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely Organizátora není důvodem pro odmítnutí poskytnutí výhody plynoucí z Akce.

5. Organizátor si vyhrazuje právo na výsledné posouzení splnění stanovených podmínek Akce jednotlivými Účastníky a rozhodnutí Organizátora v této věci je konečné. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo zkontrolovat pravdivost údajů zaslaných Účastníkem Akce, zejména však je oprávněn si vyžádat v případě pochybností od Účastníka k nahlédnutí originál Dokladu. 7.

6. Účastník je povinen si příslušný originální Doklad odložit a na požádání se jím prokázat Organizátorovi. Výherci hlavních cen jsou povinni předložit originální Doklad k nahlédnutí organizátorovi. Bez platného originálního Dokladu, identického s registrovanou fotokopii, nárok na akční zvýhodnění Účastníkovi nevzniká a Výhra se neposkytne.

8. Osoby nesplňující podmínky účasti na této Akci nebo jednající v rozporu s pravidly Akce nebudou do Akce zařazeny a zvýhodnění plynoucí z Akce jim nebude přiznáno. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.


Ztráta práva na akční zvýhodnění

1. Každý Účastník Akce je povinen Organizátorovi poskytnout nezbytnou součinnost potřebnou na poskytnutí akčního zvýhodnění.

2. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit z Akce Účastníka, který:

  • jednal v rozporu s těmito pravidly
  • pokusil se získat zvýhodnění podvodným způsobem nebo v rozporu s dobrými mravy
  • svým jednáním poškozoval dobré jméno a pověst Organizátora
  • nesplnil podmínky účasti v Akci

Úplná pravidla soutěže

Kompletní informace, registrační formulář k akci veřejné spotřebitelské akce zde. Úplné znění pravidel soutěže je k dispozici ke stažení zde:

Pravidla soutěže

Další články

27.1.2022 Vyhraj sadu Alca plast k umyvadlu

Vyhraj sadu Alca plast k umyvadlu

Pro velký úspěch Vám přinášíme novou soutěž ve spolupráci s českým výrobcem sanitárního vybavení Alca Plast. Aby mohla výhra udělat radost právě Vám, stačí na naší facebookové stránce KOUPELNY-CZ.cz správně odpovědět na soutěžní otázku.
Čti dále
1.1.2022 Doživotní záruka na vany Ravak

Doživotní záruka na vany Ravak

Český výrobce koupelnového vybavení RAVAK přichází s nabídkou Doživotní záruky na všechny vany RAVAK. V rámci této doživotní záruky bude kupujícímu vana opravena, nebo v případě výskytu neopravitelné vady vyměněna, a to po celou dobu života kupujícího, bez ohledu na počet uplatnění nároku na odstranění vady zakoupené vany během trvání Doživotní záruky.
Čti dále
13.10.2021 Vyhraj sadu k umyvadlu Alca plast

Vyhraj sadu k umyvadlu Alca plast

S novým týdnem tu máme pro Vás soutěž ve spolupráci s českým výrobcem sanitárního vybavení Alca Plast. Aby mohla výhra udělat radost právě Vám, stačí na naší facebookové stránce KOUPELNY-CZ.cz správně odpovědět na soutěžní otázku.
Čti dále