Je to tu! Teploty venku stoupají a s nimi naše ceny tají! Vyberte si z široké palety produktů, nakupujte a navíc ušetřete. S našimi slevovými kódy můžete uplatňovat dodatečnou slevu až 10 % už jen do 30. června. Více info ZDE. + při nákupu nad 2 000 Kč balíková přeprava DPD po celé ČR ZDARMA.

Vrácení zboží

Kupující - spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy za podmínek dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Spotřebitel je definován § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: "Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná."

Lhůta pro odstoupení od smlouvy

Lhůta pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu je 14 dní. Tato lhůta je určena k seznámení s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží v přiměřeném rozsahu. Povinností kupujícího - spotřebitele je nákladat se zbožím jen s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Dle § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb. běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí (přímo Vámi nebo Vámi osobou pověřenou převzít zboží od přepravce nebo vyzvednout na pobočce).

Dle § 1829 odst. 1 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb. běží lhůta pro odstoupení od smlouvy jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí (Vámi nebo Vámi osobou pověřenou převzít zboží od přepravce nebo vyzvednout na pobočce) poslední dodávky zboží.

Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Kdy nelze od smlouvy odstoupit

Dle § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., odstoupit od smlouvy nelze v případě zboží označeného jako „atypické“, čímž se rozumí zboží upravené na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Možnost se nevztahuje na zboží zakoupené kupujícím - podnikatelem (na fakturu "s IČ").

Postup pro odstoupení od smlouvy

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující - spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího a to nejlépe na e-mail:

nebo prostřednictvím dopisu zaslaného prodávajícímu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:

Pobočka Brno: MAKA THERM CZ s.r.o.
Škrobárenská 506/2
617 00 Brno

Prodávající doporučuje kupujícímu k odstoupení od smlouvy využít vzorový formulář, který je ke stažení pod odkazem zde:

Odstoupení od kupní smlouvy

Není však povinností kupujícího - spotřebitele využít tento vzorový formulář. Dle § 1830 zákona č. 89/2012 Sb., pokud podnikatel umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. S Vaším odborným prodejcem, který Vám potvrdí přijetí formulář o odstoupení o smlouvě se dále domluvíte kam zboží odeslat prostřednictvím přepravce/přivézt osobně.

Pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů rozhoduje datum odeslání sdělení o uplatnění tohoto práva.

Odstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, na adresu jedné z poboček prodávajícího:

Pobočka Brno: MAKA THERM CZ s.r.o.
Škrobárenská 506/2
617 00 Brno
(budova B1, areál CTP Ponávka Business Centre)*
* Tento údaj slouží jako upřesnění pro zákazníky, kteří chtějí přijít osobně, prosíme, neuvádějte jej do adresy přepravních společností, může to způsobit nedoručení zásilky. Děkujeme za pochopení. Bližší info, jak se k nám dostanete v sekci Kontakty.

Postup pro odstoupení od smlouvy - shrnutí ve zkratce

Náklady spojené s vrácením zboží

Kupující - spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu. Zboží nelze zaslat prodávajícímu na dobírku, prodávající si v takovém případě vyhrazuje právo takto zaslané zboží nepřevzít. Kupující - spotřebitel je povinen prokázat, že u prodávajícího zboží zakoupil, přiložte ke zboží např. daňový doklad, který jste obdržel jakožto kupující - spotřebitel společně se zbožím.

Podmínky pro vrácení zboží

  • zboží nesmí být jakkoliv poškozeno
  • zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání
  • zboží musí být vráceno kompletní včetně veškérého příslušenství, návodů a  záručních listů
UPOZORNĚNÍ: Zákonná lhůta není určena k testování zboží, ale poskytuje Vám dostatek času si zboží prohlédnout stejně, jako kdybyste sis jej prohlíželi v regálu v kamenném obchodě. Se zbožím nenakládejte jinak než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, v opačném případě odpovídáte za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového nakládání.

Zodpovědnost za škodu na zboží

Dle § 1833 zákona č. 89/2012 Sb., odpovídá kupující - spotřebitel podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Prodávající má v takovém případě právo odečíst si z vrácené částky poměrnou část kupní ceny odpovídající snížení hodnoty konkrétního zboží.

Kupující - spotřebitel v případě odstoupení od smlouvy odpovídá za stav doručeného zboží a za případné škody způsobené během doručování zboží. Prodávající si v případě poškození zboží v důsledku přepravy odečte z vrácené částky poměrnou část kupní ceny, která odpovídá snížení hodnoty zboží.

TIP: Pokud kupující - spotřebitel zvolí pro přepravu externího dopravce doporučujeme pečlivě se seznámit s podmínkami pro zabalení zásilky, aby zboží bylo zabalené ve vhodném obalu k přepravě a nedošlo k jeho poškození. Reklamaci při poškození zboží si vyřizuje odesílatel zásilky a při nevhodném zabalení by nemusela být uznána.

TIP 2: Některé zboží je kvůli ochraně před poškrábáním zabaleno z výroby do ochranné fólie. Pokud zboží vracíte a původní ochranný obal byl porušen a není již schopen zajistit dostatečnou ochranu zboží, nahraďte jej, prosím, vhodnou alternativou. Produkty opatřené povrchovou úpravou i např. plastová ovládací tlačítka jsou při přepravě velmi náchylná k mikroškrábancům, což snižuje hodnotu zboží. Pokud dojde k poškození zboží vlivem nedostačujícího zabalení, je prodejce oprávněn si odečíst poměrnou část z kupní ceny, dle míry poškození zboží ve výši 0-100 % z původní ceny výrobku, jak je uvedeno výše.

Vrácení peněžních prostředků kupujícímu - spotřebiteli

Peněžní prostředky budou kupujícímu - spotřebiteli vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Budou vráceny všechny peněžní prostředky, které byly na základě kupní smlouvy přijaty, včetně nákladů na dodání zboží. Peníze budou vráceny stejným způsobem jako byly přijaty, pokud se prodávající nedohodne s kupujícím - spotřebitelem na jiném způsobu a jen tehdy nevznikou-li tím prodávajícímu další náklady.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li kupující - spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.